portál pro milovníky knih
Lampa

Ukázka: Milénium, Stieg a já

Dívka, která měla smůlu. Tak nazvali novináři Evu Gabrielssonovou, "vdovu" po Stiegu Larssonovi, švédském novináři, kterýho celosvětově proslavila krimi trilogie Milénium. Úvozovky jsou na místě, protože Eva a Stieg, ač celoživotní partneři, se z bezpečnostních důvodů nikdy nevzali. Stieg jako novinář bojoval proti pravicovému extremismu a výhružky radikálů byly na denním pořádku. Možná i to přispělo ke Stiegově předčasné smrti na infarkt, ironicky před vydáním Milénia. Gabrielssonová tak zůstala s prázdnýma rukama - zisky z knihy, na které měla údajně minimálně ideový podíl, plynou Stiegově otci a bratrovi. Donedávna se zdálo, že Eva drží v ruce jeden triumf - kostru čtvrtého dílu, kterou zamýšlela dopsat ve Stiegově duchu. To se nakonec nejspíš nestane, ale jednu knihu přece jen Eva Gabrielssonová napsala. Vzpomínky na společný život se Stiegem. Jmenují se Milénium, Stieg a já, útlý svazek vydalo nakladatelství Host a my vám z něj právě nabízíme ukázku.

Ukázka

V Mužích, kteří nenávidí ženy, prvním dílu Milénia, objeví Mikael Blomkvist fotografii pořízenou v den zmizení Harriet Vangerové při dětském průvodu v městečku Hedestad. Sbírá informace o tom, co se toho dne stalo, protože se chce dozvědět, kdo dívku tolik vystrašil. Vydá se tedy hledat pár turistů, kteří scénu před čtyřiceti lety vyfotografovali. Pátrání ho zavede do severního Švédska, nejprve do Norsjö a potom do Bjursele v kraji Västerbotten. Volba těch míst může působit zvláštně, jsou to zastrčené kouty země, které Švédové většinou ani neznají. Stieg je však znal velmi dobře. Právě sem, k prarodičům z matčiny strany, ho v roce 1955 ještě jako nemluvně přivezli. Jeho rodiče Erland Larsson a Viviane Boströmová byli příliš mladí, aby se o něj mohli řádně starat, a brzy poté se přestěhovali na jih, tisíc kilometrů daleko odtud. V roce 1957 znovu změnili bydliště a usadili se v Umeå, městečku ležícím asi dvě stě kilometrů od Norsjö.

Mluvit o těchto místech a šířit jejich známost v obecném povědomí pro Stiega znamenalo vzdát hold malému společenství lidí, mezi nimiž prožil nejkrásnější okamžiky svého mládí. A poděkovat jim za to, co mu předali.

Stieg bydlel s dědečkem a babičkou v malém dřevěném domku na kraji lesa, s kuchyní a jediným pokojem, bez vody, elektřiny, dokonce i bez splachovacího záchodu. Domy tohoto typu, postavené nedaleko od statku, jsou pro švédský venkov typické. Tehdy se do nich na odpočinek stěhovali staří lidé, zatímco nová generace se ujímala hospodářství. Ten dům neměl žádnou pořádnou izolaci, spáry mezi deskami byly vycpané zřejmě hoblinami, jak se to v takových příbytcích tou dobou dělávalo. Topilo se jen v kuchyňských kamnech na dřevo, na kterých Stiegova babička také vařila. V zimě teplota venku klesala až na 37 stupňů pod nulou a slunce vycházelo nanejvýš na půl hodiny denně. Stieg jezdil do vesnické školy na běžkách a na cestu mu svítil měsíc. Veden svou přirozenou zvědavostí neúnavně zkoumal okolní lesy, objevoval jezera a nové cesty a potkával se na nich s lidmi i zvířaty. Život byl těžký a Stieg musel využít všechen svůj důvtip, aby přežil. Taková existence ale vychovává samostatné, šikovné, velkorysé a altruistické lidi. Lidi, jako byl i Stieg.

Stieg vyprávěl, že jeho dědeček Severin, komunista a antifašista, prožil druhou světovou válku spolu s dalšími odbojáři v internačním táboře. Po válce se lidé na tyto aktivisty dívali skrz prsty. O této epizodě švédských dějin, svého času přecházené mlčením, se toho i dnes ví velmi málo. V roce 1955 odešel Severin ze Skelleftehamnu, kde pracoval jako dělník v továrně, a usadil se s manželkou a maličkým Stiegem právě v onom dřevěném domku. Spravoval kola a motory a také příležitostně pracoval na statcích v okolí; tak se mu dařilo uživit svou malou rodinu. Stieg ho velmi rád doprovázel při lovu nebo rybolovu. Na začátku Mužů, kteří nenávidí ženy přijme Stieg nabídku Henrika Vangera, strýce Harriet Vangerové, a nastěhuje se do „domku pro hosty" nedaleko Hedestadu. Venku panuje krutá zima a Mikael popisuje „ledové květy" na okenních tabulkách. Stejné jako ty, které Stieg okouzleně pozoroval v domě svých prarodičů, kde se na oknech srážela pára z lidského dechu a z hrnců, co neustále bublaly na plotně. Nikdy na tu krásu nezapomněl, ani na tu zimu, kterou popsal na základě vlastní zkušenosti. Měl drsné, ale šťastné dětství, plné radosti a lásky.

Na černobílých fotografiích se usmívá malý chlapec stojící mezi dvěma dospělými, kteří se z legrace nechali vyfotografovat v přestrojení. Dědeček a babička vštípili Stiegovi přesvědčení, že v životě není nic nemožné. A také silný odpor k hromadění peněz. Dědeček měl starou fordku Anglia, jejíž motor pravděpodobně uvedl do chodu jen díky tomu, že to byl talentovaný mechanik a kutil. Přesně takové auto, s poznávací značkou kraje Västerbotten, Mikael hledá, neboť doufá, že ho přivede na stopu Harriet Vangerové. Stieg do Milénia vkloubil tisíce drobných detailů ze svého, mého i našeho společného života.

V prosinci 1962 Stiegův dědeček Severin Boström náhle umírá na srdeční záchvat (v padesáti šesti letech, stejně jako později jeho dcera, Stiegova matka). Babička zůstává ještě půl roku se Stiegem, ale život na samotě s malým dítětem je nad její síly, a tak odchází do oblasti poblíž města Skellefteå v kraji Västerbotten; Stieg ji tam bude každé léto navštěvovat až do její smrti v roce 1968.

Stiegův šťastný a bezstarostný svět z ničeho nic mizí. V necelých devíti letech se v Umeå setkává se svými rodiči Erlandem a Vivianne, kteří se vzali roku 1958, a se svým mladším bratrem Joakimem, narozeným roku 1957. Sotva je zná. Stieg často vyprávěl o dědečkovi a babičce, ale jen zřídka o svých rodičích. Podle toho, co mi vyprávěli velmi blízcí přátelé Stiegových prarodičů, ale za ním maminka Vivianne několikrát přijela. Na podzim 1963 nastupuje Stieg do základní školy ve městě. A jeho život se radikálně mění. Městské prostředí mu je cizí, připadá si v něm jako na nepřátelském území. Dosud bydlel v domku uprostřed přírody a přicházel si a odcházel, jak se mu zlíbilo; od nynějška však žije zavřený v malém bytě uprostřed města. Přechod od přírody k asfaltu je pro něj bolestný. Rodiče celý den pracují, často jsou pryč, na rozdíl od dědečka a babičky, kteří byli vždycky k dispozici. Rytmus jeho života je teď přesnější, omezující; musí se podřídit pravidelnému časovému plánu.

Jméno Stieg se původně psalo bez e. Nevím přesně, kdy si tam to písmenko přidal, já jsem to vždycky viděla napsané takto. V Umeå žil ještě jeden Stig Larsson. Legenda praví, že si je lidé pletli, a proto ti dva losovali, kdo z nich si křestní jméno změní. Vím jen tolik, že když Stiegovi začaly z místní knihovny přicházet upomínky na knihy, které si půjčil druhý Stig, rozhodl se, že si jméno změní. Musím se smát, kdykoli slyším, jak jistí lidé vyprávějí o Stiegovi anekdoty, jako kdyby mu tehdy stáli po boku anebo jako kdyby jim ty příběhy důvěrně vyprávěl. Já jsem přitom jediná, kdo ty věci skutečně zná, a všechny informace tohoto druhu pocházejí z rozhovorů, které jsem poskytla.

V sedmnácti letech Stieg od rodičů odchází a stěhuje se do malé garsonky v suterénu domu, kde bydleli. Vím, že rozhodně nebyl šťastný, ale netuším, co přesně se v těch letech vlastně stalo. Mám ale pocit, že právě tehdy o sebe přestal pečovat a začal zanedbávat své zdraví. Jako kdyby to už nebylo důležité. Jako kdyby ani on sám už nebyl důležitý, pro sebe ani pro druhé.

Kromě těch vzácných příležitostí, kdy jsme si vyjeli na jachtě, Stieg podobně jako Mikael Blomkvist skoro nesportoval, jedl, co bylo zrovna po ruce, kouřil a pil, jak už jsem řekla, příliš mnoho kávy. Což ve spojení se stresem zřejmě přispělo k jeho předčasné smrti.

Od našeho setkání roku 1972 se Stieg do domu svého dětství vrátil jen jednou. Bylo to na podzim roku 1996.

Můj bratr, moje sestra a já společně vlastníme sedm hektarů půdy v kraji Västerbotten, kde leží Norsjö i Bjursele. Tento pozemek, částečně zalesněný, patří mé rodině už celé generace. V devadesátých letech jsme se tam se Stiegem dvakrát vypravili pročistit les, který jsme měli na starost. Podruhé, v roce 1996, jsme tam strávili řadu dní těžkou prací v houštinách plných ovádů a hadů, tvrdě jsme dřeli, ale byli jsme rádi, že jsme utekli z města a mohli pracovat fyzicky. Naši sousedé v osadě Önnesmark se chtěli dozvědět něco víc o Stiegově dětství, a tak když jsme jednou vyhlásili padla, šli jsme se všichni podívat na domek jeho prarodičů.

Byl zamčený. Stieg přitiskl tvář k oknu. Nic se nezměnilo.

„Je to úplně stejné jako tehdy! Podívej, tam jsem spal já, v jedné posteli s dědečkem. Jsou tam pořád ta samá kamna! Vzpomínám si, jak vždycky do rána vychladla a jak jsme mrzli."

Zkoumal každý čtvereční metr, každý strom, každý kámen, každou mez... Pomalu se mu začaly vracet vzpomínky. Byl dojatý, a já jsem byla zmatená. Takového jsem ho neznala. Dokonce i hlas se mu změnil. Byl vážnější, vřelejší, a mluvil docela potichu, skoro šeptal. Vyptávali jsme se ho a on vyprávěl jeden příběh za druhým. Když nastal čas k návratu, pořád opakoval: „Ještě chvilku, ještě chvilku..." Nedokázal se z toho prostředí vytrhnout.

Když už se připozdívalo, najednou se na mě prosebně podíval a řekl:

„Evo, nemohli bychom ten dům koupit?"

„Ale miláčku, vždyť je to tisíc kilometrů od Stockholmu, to je moc daleko! Nemůžeme sem jezdit. Nemáme dost peněz ani času. Za chvíli by z toho byla zřícenina."

Smutně zašeptal: „Ale... to je všechno, co mám." Vypadalo to, jako kdyby ho zaplavil nesmírný žal, jako kdyby se vrátil o víc než třicet let do minulosti a najednou ho znovu rvali z kořenů. Zůstali jsme tam dlouho, potichu, a oba jsme přemýšleli, každý sám za sebe. Nakonec odevzdaně řekl: „Nejde to." A odešli jsme, s těžkým srdcem.

Ten domeček jsem si ze všech stran vyfotila. Potom jsem z fotografií sestavila koláž, zarámovala jsem ji a dala jsem mu ji. Měl z ní velkou radost a pověsil ji nad naši postel.

Často jsme o té cestě mluvili jako o nějakém magickém prožitku. V létě 2004, když odevzdal k vydání všechny tři svazky Milénia, jsme hodně přemýšleli o budoucnosti. Mimo jiné jsme si plánovali — později se o tom ještě zmíním — „naši chatičku na psaní", kterou jsme chtěli postavit někde na ostrově. Oba jsme si ji každý zvlášť kreslili a potom jsme si vždycky sedli na pohovku, popíjeli kávu a své plány srovnávali. Často jsem se dívala na fotografie toho dřevěného domku a chtěla jsem mu udělat radost tím, že k chatě navrhnu stejný vchod a stejné modro-bílé dveře.