portál pro milovníky knih
Lampa

Nejlepší Sláinovy příběhy v důstojném provedení jsou zde

Kdykoli vyjde další komiks, jehož hlavním hrdinou je udatný Sláine, jedná se komiksový svátek. Ačkoli jde o fantasy a hlavním hrdinou je svalnatý bojovník z časů mýtů a magie, dokázal jeho autor Pat Mills přesáhnout žánr a díky svému vhledu do keltských zvyků a mytologie vytvořil zásadního hrdinu, jehož uznávají nejen milovníci komiksů, ale taktéž odborníci na danou epochu.

Tentokrát je Sláinův přesah ještě poněkud širší než v ostatních příbězích. Jako Rohatý bůh a Zelený rytíř je vysílán Bohyní země mimo svůj čas, aby bojoval se zlem ohrožujícím Kelty na Albionu. V šestém svazku edice Mistrovská díla evropského komiksu nakladatelství Crew tak vychází nejen titulní příběh Poklady Británie, ale taktéž příběh Jméno meče, který knihu uvádí.

Trošku jiný Robin Hood

V něm se Sláine ocitá v době Robina Goodfellowa, kterého známe spíše pod přízviskem Hood. Právě jím se má stát a odvrátit hrozbu krvavého boha, který zle dotírá na Británii v podobě křesťanství. Mills neváhá podat netradiční náhled, v němž poukazuje na skutečnost, že nový bůh se pouze snaží odvést lid od jeho pravé podstaty, nutí jej k fyzickému odříkání, brání propojenosti s přírodou a šíří svou moc za pomoci ohně, meče a krve. Jeho masku dobrotivosti považuje za falešnou a přestavuje pravého molocha, Krvavého boha, jehož přivlekli do země Sasové.

Množství historických reálií, které Mills do příběhu napasoval, aniž by ztratil na působivosti, až tají dech. Hned v počátku příběhu se Sláine vtěluje do podoby zeleného muže vytesaného do patice sloupu kráštera, aby zvěstoval sestře Marion svůj příchod. Zelení muži, symbol spojení s přírodou a upomínka dob pohanských v katolických kostelích, jsou sami o sobě zajímavým zdrojem inspirace (viz např. Cestami zelených mužů, Malvern 2010).

Reinkarnovaná Marion

Tím však příběh pouze začíná, protože Marion je reinkarnací Sláinovy družky Niamh. Ta toto odmítá jako pohanský blud, ale vzápětí sama připouští, že křesťanství až do koncilu roku 553 stěhování duší uznávalo bez výhrad. Podobných odboček a pozastavení slovem i obrazem nalezneme ve Sláinovi hojnost. Příběh zatím ubíhá nezadržitelně vpřed a hlavní hrdina s trpaslíkem Ukkem se snaží získat meč s pravým jménem Krvavého boha, aby od jeho jha osvobodili Británii.

Mills také skvěle pracuje s cyklickým pojetím času Keltů, s jehož pomocí vytváří vedlejší zápletku. Činy Marion, reinkarnace Sláinovy jediné vyvolené, ovlivňují také minulost, protože všechno se odehrává tady a teď. Žádné předtím neexistuje. Její skutky ale mění i minulost samotného Sláina, takže v závěru příběhu se změní celé jeho paradigma přesně v duchu magického času a starých vyprávění.

Poklady Británie nesmí získat Sasové

Druhý příběh, Poklady Británie, přivádí Sláina do doby těsně po smrti krále Artuše. Podobně jako u Robina Hooda, také zde přichází Mills s vlastním výkladem celé historie, stejný zůstává fakt, že křesťanství pojímá jako zásah zkažených bohů z jiné dimenze, kteří se skrze něj snaží ovládnout lidstvo. Přiznejme, že tato jediná dějová linka působí trochu příliš fantasy… Kdyby volil Mills trochu střídměji, odpadla by i poslední potřeba pomrkávání nad komiksovým příběhem, jenž by se najednou proměnil v jeden z velkých příběhů směle navazující na původní artušovský mýtus. Boj Sasů s Kelty je totiž nespornou historickou skutečností, která je hlavní dějovou linií celého příběhu jak na alegorické, tak na faktické rovině.

Je fascinující, jak dokonale Mills celou legendu o Artušovi ovládá, jaké detaily z ní v komiksu předkládá a jak samozřejmě ji podává v nových souvislostech, které z již tak dost temného příběhu vytahují další stíny. Sláine musí shromáždit magické předměty Keltů, aby mohl Artuš procitnout a postarat se o svůj národ, který se dostává do područí nájezdníků.

Za všechno může křesťanství

Mills popisuje neodvratný úpadek Keltů a vzestup Sasů a viní z obojího křesťanství. Poselství, které svým komiksem posílá do světa, kritizuje odklon od přírody, od zvířete v nás. Pozastavuje se nad rezignací na stránku instinktu a pudů, které podle něj otvíraly dveře k magickému věku, jenž v Pokladech Británie evidentně končí. Stará bohyně ztrácí moc a jen Sláine, její Zelený rytíř, se může postavit k obraně starých hodnot, které i přes svou neúprosnou stránku působily daleko přirozeněji než pochybný řád, jenž panuje dodnes.

Zatím poslední svazek edice si kvalitou nezadá s předchozími vydanými komiksy a je dobře, že Sláine dostal od příběhu Rohatý bůh (česky 2003-2005) zase šanci na větším prostoru v barevném provedení. Teď nezbývá než doufat, že Poklady Británie (jejichž část už mj. vyšla v magazínu Crew v roce 1997) podpoří i prodej černobílého Válečníkova úsvitu z roku 2011 a my se dočkáme dalších skvělých příhod největšího z Keltů.