portál pro milovníky knih
Lampa

Lucifer je znovuvzkříšen - komiks s ďáblem v těle

Málokdy se sejdou vnější okolnosti vydání komiksu, aby korespondovaly s jeho vydáním, jako se to přihodilo u čtvrté knihy řady Lucifer, nejlepšího pokračovatele Sandmana. Hlavní protagonista je protentokrát téměř zničen, aby se mohl dočkat vzkříšení - podobně to bylo v Česku s celým komiksem… K záhubě měl pouhý krůček.

Nakladatelství Netopejr Lucifera vydávalo více než nepravidelně. Čekat na další díl více než dva roky - to není pro fanoušky žádný med. Tři skvělé knihy a nic. Příběh rozběhnutý, na konci minulého pokračování si Lucifer stvořil vlastní vesmír, ve kterém neměl Bůh žádné pravomoci… Ale co bude dál? Sérii převzalo nakladatelství Crew a slibuje vydání dvou knih ročně. Doufejme, že to bude pravda.

A co tedy následovalo? Lucifer stvořil vesmír a příchozím přikázal, že v něm platí jediné pravidlo. Ba přímo podmínka: Obyvatelé nesmí nikdy nikoho uctívat. S touto premisou vesmír zanechává jeho osudu a stahuje se do ústraní… Konají však jiní…

Již v první knize měl Lucifer co do činění s oživlými tarotovými kartami, z nichž se stal jeho mocný nepřítel. Protože podobně jako Sandman, kterého nakonec rozsápají Lítice, ani sám Světlonoš se nemůže vzpírat tomu, co bylo předpovězeno. Přesto ve své pýše nereflektuje znamení, která mu naznačují, co se má stát… Tarotové karty se hodlají přemístit do Luciferova světa a využít jeho nepozornosti k tomu, aby jej svrhly a zabraly jeho místo. Síly na to mají dost.

A právě zde se ukazuje, že nejen Neil Gaiman, ale také Mike Carey přesně věděl od samého začátku, o čem bude psát celých několik knih. Objevují se postavy z předchozích částí, jejichž osud se zdál být vyřešen, a které sám Lucifer nechtěl déle zaplétat do svých záležitostí (přiznejme, že povětšinou dost povýšeně). Nyní se ale jejich osudy nejen protnou, ale zásadně ovlivní.

Ano, je podstatné pamatovat si předchozí díly. Pokud už si nevzpomínáte, zopakujte si je, neprohloupíte, i podruhé jde o skvělé čtení, v němž si všimnete mnoha nových detailů, které vám napoprvé unikly. Dcera archanděla Michaela Elaine, ale také Mazikeen, dvě bytosti, které přese všechno Lucifera milují, mohou jediné zvrátit jeho neblahý osud…

V tomto okamžiku se patří zmínit, že se kniha jmenuje Božská komedie… Proč? Poněvadž Bůh, ač zde řekne pouze několik vět, je, i když se to Luciferovi nelíbí, jedním z hlavních hybatelů příběhu. To on přikáže andělům, jak se mají vůči Světlonošovi zachovat - a jeho příkazy nejsou uposlechnuty… A je to paradoxně láska, kterou Lucifer tolik opovrhuje, jež jediná může Světlonoše zachránit.

Do hlavního vyprávění se navíc mísí po vzoru Sandmana ještě příběh vedlejší, který zachycuje zemi Kentaurů v Luciferově světě a její obyvatelku, která sní o Luciferově druhém pádu a rozhodne se jej varovat. Povídka představuje poetičtější část knihy, jakési intermezzo zachycující příčiny Luciferových potíží.

Carey opět předvedl skvělou práci, kterou nám trošku zahaluje časový odstup od předchozí knihy, která vyšla v roce 2011. Jeho přístup k vyprávění má poněkud ostřejší hrany, než byli čtenáři zvyklí u Sandmana a celkově je spád událostí poněkud příkřejší. Právě to může některým čtenářům vyhovovat lépe. Zejména těm, kteří se neřadí mezi „snivce“, ale mají raději důkladně promyšlený příběh, kterému ovšem nechybí akce.

Tagy:komiks