portál pro milovníky knih
Lampa

Komiks zrrozený z ducha squattu

název knihyMoje kniha Vinnetou

nakladatelstvíLABYRINT

číslo vydání1. vydání

místo vydáníPraha

rok vydání2014

počet stran210 stran

autor

jazyk vydáníČeština

literární formakomiks

formát vydánítištěné vydání

isbn vydání978-80-87260-64-7

Česká komiksová scéna. Zatím se zdá, že na rok 2015 bude dlouho vzpomínat jako na jeden z nejlepších. A to máme teprve březen. Kromě sedmikilových Dějin československého komiksu 20. století už stihl vyjít překvapivě skvělý slovenský komiks Rudo a zejména dlouho očekávané album Moje kniha Vinnetou kreslířky Toybox (kterému se budeme věnovat), čeká nás nový Nikkarin, zkrátka rok je to pro domácí scénu přímo skvělý.

O talentu Toy Box nikdy nikdo nepochyboval. O jejím světonázoru spojeném se squattery a aktivismem všeho druhu ano. Kým je ale doopravdy, tušil jen málokdo, protože její výstupy pro média, na nichž byla vždy bez tváře, vyznívaly jako podivná parodie. Kdykoli se ale objevila její nová práce, vzbudila zasloužilou pozornost. Pro českou scénu jedinečný projev i vnímání reality společně se zvládnutou technikou dokázali vždy zaujmout. Přesto chyběl rozsáhlejší komiks, na kterém by její talent dostal patřičný prostor projevit se. Až do teď.

Suverénní vypravěčka z nedávné minulosti

Moje kniha Vinnetou je zvládnutá po formální i obsahové stránce, ale zatímco suverénní výtvarný projev v tomto případě nikoho příliš nepřekvapí, zajímavý scénář, který téměř stoprocentně drží pohromadě, odhaluje u Toy Box zatím netušené vypravěčské kvality. Příběh se odehrává v nedaleké minulosti a popisuje autorčin vztah ke kamarádovi Fontánovi a přítelkyni Semtexdesign. Zatímco první pro ni symbolizuje spojku s „normální" realitou všedního dne a stojí v příběhu poněkud v povzdálí, Semtexdesign pro ni naopak znamenala bránu do světa squatterů a lidí žijících bez závaží západního společenského světonázoru.

Zatímco Fontánovým hlavním přínosem je zaznamenání jeho dětské knihy o náčelníkovi Apačů Vinnetouovi, kterou napsal následkem rozčarování z indiánovy literární smrti, Semtexdesign zaujímala v životě Toy Box výsadní postavení a knihou se snaží vyrovnat s jejím odchodem podobně jako Fontán se smrtí Vinnetoua.

Příběh se proto skládá z jednotlivých epizod, během nichž se setkává s oběma zmiňovanými, a klene se přes několik let. Jedním z dějových vyvrcholení je pak vyklízení squatu Milada, v němž se Toy Box také výtvarně projevovala. Svědectví z pohledu výtvarně nadaného účastníka celého zásahu, je zajímavé a cenné, stejně jako fakt, že událost zpracovala s odstupem několika let, kdy měla čas celou situaci zpracovat. A to platí o celé její knize.

Moje kniha Vinnetou je evidentně dobře promyšlená, scénář není dílo jediného okamžiku, o čemž svědčí i poděkování mimo jiné i scenáristovi Tomáši Baldýnskému. Už samotný fakt, že Toy Box vyhledala konzultaci profesionála je na komiksové scéně nevídaný. Kolik bylo Baldýnského připomínek, se asi nedozvíme, ale je vidět, že Toy Box scénář nenechala náhodě, což je na výsledku znát.

Celá kniha je jakousi koláží poezie Semtexdesign, jejího vyprávění a osobních vzpomínek Toy Box, které dohromady vytvoří poutavý příběh o síle přátelství, ale i absurditě mnohého lidského počínání. Příběh je přitom civilní, poezie zapadá do vyprávění poměrně organicky, stejně tak jednotlivé vzpomínky (vymyká se snad jen příhoda s Alchymistou Paula Coelha, která je jaksi bez pointy, ale vzhledem k tomu, že taková je i celá Coelhova tvorba, bude to nejspíše autorský záměr). Přičteme­li jedinečnou kresbu, která dokáže skutečně pohltit, je výsledkem komiks, který můžeme snad jako první v českých dějinách označit za ryzí moderní Graphic Novel*.

Dílo, které patří do kánonu

Svůj podíl na tom má i autorčin přesah za hranice České republiky, její obeznámenost se způsoby novodobých nomádů křižujících Evropu od squatů na technoparty a zpět. Život a smrt její kamarádky je jen jednou rovinou, tou další je vymezení se proti zavedeným pořádkům naší civilizace, snaha ukázat, že to všechno můžeme dělat i jinak ...

Kdo by po předchozí větě čekal emocionálně exaltovaný příběh, bude zklamán, či možná překvapen. Vyprávění, které Toy Box čtenářům překládá, je naprosto dospělé a vyzrálé (ta trocha sentimentu k životu také patří). Nikde zbytečně nehoruje za volný způsob života, její pověstný aktivismus je zcela nečekaně utlumen na nepatrnou míru. Autorka je věcná, její podobenství jsou vkusná a přitom nepostrádají sílu ani hloubku. S Mojí knihou Vinnetou tak držíme v rukou jeden z nejlepších českých komiksů. Prospěla by mu sice obálka, která by více korespondovala s povahou obsahu, což je sice nedostatek nepatrný, ale bohužel z hlediska marketingového poměrně podstatný. Možná právě na ní se podepisuje autorčin odpor ke komerci ...

Toy Box se díky Mojí knize Vinnetou zařadila mezi nejlepší české komiksové tvůrce, navíc její dílo má díky jejímu působení v nejrůznějších komunitách potenciál stát se svého druhu legendou, která nemíří pouze dovnitř komiksové komunity. Současně se přímo nabízí vydání v angličtině (a to i přes obtíže s převodem stránek, na nichž je dětským rukopisem vyveden příběh náčelníka Apačů. Toy Box vytvořila komiks světového formátu a byla by velká škoda, kdyby jej mohla číst jen nepatrná část milovníků příběhů s bublinami, kteří rozumí češtině.

*pozn.: Snad s výjimkou komiksu Anna chce skočit Lucie Lomové, na kterém je ovšem znát, že je primárně psán francouzskému publiku.